02 427 66 99
 за поръчки и консултации
Всички категории
Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Dec/ 3/2019

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Една уеб конференция е толкова добра, колкото технологията зад нейното изпълнение. Това са седем технологии, необходими да се гарантира, че крайните потребители могат да се възползват максимално от предимствата на уеб конференциите, независимо къде се намират.

 1. МОБИЛНОСТ

Мобилното потребление расте непрекъснато, а заедно с него и изискванията на потребителите да могат да използват лични устройства. И вече не става въпрос само за устройства, и за приложения. Потребителите трябва да са наясно, че могат да комуникират и работят заедно дистанционно при почти всякакви условия, независимо от технологията, разстоянието или средата.

Съображения:

Възможността за поддържане на множество лични устройства може да се окаже неизпълнима поради необходимостта от прекомерни ИТ ресурси. Наличието на мобилна стратегия помага да се определи кои мобилни устройства ще се поддържат, какви приложения са необходими и как да се гарантира сигурността за всяко поддържано устройство.

 1. ЗВУК

Що се отнася до виртуалните срещи няма как да се подцени значението на качествения звук. В големи пространства разговорите с високоговорители са на практика неразбираеми за присъстващите виртуално. А фоновите шумове от страната на присъстващите виртуално бързо могат да провалят срещата. Ако участниците в срещата не могат да се разберат едни други, раздразнението им расте обратнопропорционални  на продуктивността им.

Съображения:

Лошата акустика в конферентната зала често може да се компенсира от ехоизолиращи високоговорители. За тези, които се обажда пък е от съществено значение да имат широкополюсни слушалки с шумоизолиращ микрофон. А възможността за изключване на микрофона за участниците, които не говорят помага конференцията разговор да бъде много по-разбираем – и продуктивен.

 1. ВИДЕО

Видеоконферентните разговори са все по-често използвани по света и са незаменим инструмент за свързване на хората. Успешните решения позволяват на хората да се виждат и да комуникират помежду си безпроблемно без очевидни пречки.

Съображения:

Способността за интегриране на видеоконферентни разговори в единни комуникационни системи за предоставяне на по-голяма гъвкавост на служителите с възможност да започват, насрочват и да се присъединяват към срещи като избягват необходимостта от допълнителен софтуер.

 1. МРЕЖОВ КАПАЦИТЕТ

Целта е всяка виртуална среща да изглежда, да звучи и да протича възможно най-естествено – но за да се постигне това е необходим правилният мрежов капацитет. Слабата връзка може значително да засегне продуктивността на срещата.

Съображения

За осигуряване на необходимото HD видео и аудио качество е необходимо наличието на специално определен за това високоскоростен трафик. Надеждността с минимална латентност е от ключово значение за максимално увеличаване на продължителността на работа във всички крайни видеоточки, конферентни мостове и защити. Същевременно с това е важно да се уведомят дистанционните потребители за най-добрите практики по отношение на wi-fi мрежите, за да се гарантира, например, че скоростта на качване и теглене е достатъчна, за да отговори на нуждите на един инструмент за видеоконферентни разговори.

 1. СИГУРНОСТ

За осигуряването на сигурна среда е необходимо въвеждането на стриктни протоколи за сигурност за предаване и съхраняване на данни.

Съображения

Изберете безжични продукти с вградени функции за сигурност, например криптиране и последните стандарти за сигурност DECT. Слушалките с шумоизолиращи микрофони помагат за ограничаване на предаването на странични лични разговори.

 1. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Единните комуникации по определение създават необходимост от внедряване на множество софтуерни, хардуерни и мрежови технологии. Гарантирането на съвместимостта  между тези технологии може да с окаже сериозно предизвикателство.

Съображения:

Международният консорциум за мултимедийни телекомуникации предоставя на индустрията насоки за внедряване, като например най-добри практики за оперативна съвместимост и предварително тестване.

 1. ХОСТИНГ, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

За максимално увеличаване на продължителността на работа, универсален достъп и лесно въвеждане в експлоатация все повече компании избират управлявани услуги и хостинг за по-добра гъвкавост и мащабируемост.

Съображения:

Аутсорсингът помага за осигуряване на по-високо качество на ИТ чрез предлагане на услуги като непрекъснато обслужване на клиенти, гарантира продължителност на работа и обучение при необходимост. 

 Разгледайте нашите предложения за видеоконферентни системи от водещи производители ТУК.

 Разгледайте нашите предложения за аудиоконферентни системи от водещи производители ТУК.

 Разгледайте нашите предложения за профисионални офис и Call Center слушалки от водещи производители ТУК.

Коментари

Бил Гейтс
Бил Гейтс 13/12/2019 Very interesting and in-depth article. Admiralty!!!

Остави коментар

Статии

Статии

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Седем технологични аспекта на модерните уеб срещи

Една уеб конференция е толкова добра, колкото технологията зад нейното изпълнение. Това са седем технологии, необходими да се гарантира, че крайните потребители могат да се възползват максимално от предимствата на уеб конференциите, независимо къде се намират.

 1. МОБИЛНОСТ

Мобилното потребление расте непрекъснато, а заедно с него и изискванията на потребителите да могат да използват лични устройства. И вече не става въпрос само за устройства, и за приложения. Потребителите трябва да са наясно, че могат да комуникират и работят заедно дистанционно при почти всякакви условия, независимо от технологията, разстоянието или средата.

Съображения:

Възможността за поддържане на множество лични устройства може да се окаже неизпълнима поради необходимостта от прекомерни ИТ ресурси. Наличието на мобилна стратегия помага да се определи кои мобилни устройства ще се поддържат, какви приложения са необходими и как да се гарантира сигурността за всяко поддържано устройство.

 1. ЗВУК

Що се отнася до виртуалните срещи няма как да се подцени значението на качествения звук. В големи пространства разговорите с високоговорители са на практика неразбираеми за присъстващите виртуално. А фоновите шумове от страната на присъстващите виртуално бързо могат да провалят срещата. Ако участниците в срещата не могат да се разберат едни други, раздразнението им расте обратнопропорционални  на продуктивността им.

Съображения:

Лошата акустика в конферентната зала често може да се компенсира от ехоизолиращи високоговорители. За тези, които се обажда пък е от съществено значение да имат широкополюсни слушалки с шумоизолиращ микрофон. А възможността за изключване на микрофона за участниците, които не говорят помага конференцията разговор да бъде много по-разбираем – и продуктивен.

 1. ВИДЕО

Видеоконферентните разговори са все по-често използвани по света и са незаменим инструмент за свързване на хората. Успешните решения позволяват на хората да се виждат и да комуникират помежду си безпроблемно без очевидни пречки.

Съображения:

Способността за интегриране на видеоконферентни разговори в единни комуникационни системи за предоставяне на по-голяма гъвкавост на служителите с възможност да започват, насрочват и да се присъединяват към срещи като избягват необходимостта от допълнителен софтуер.

 1. МРЕЖОВ КАПАЦИТЕТ

Целта е всяка виртуална среща да изглежда, да звучи и да протича възможно най-естествено – но за да се постигне това е необходим правилният мрежов капацитет. Слабата връзка може значително да засегне продуктивността на срещата.

Съображения

За осигуряване на необходимото HD видео и аудио качество е необходимо наличието на специално определен за това високоскоростен трафик. Надеждността с минимална латентност е от ключово значение за максимално увеличаване на продължителността на работа във всички крайни видеоточки, конферентни мостове и защити. Същевременно с това е важно да се уведомят дистанционните потребители за най-добрите практики по отношение на wi-fi мрежите, за да се гарантира, например, че скоростта на качване и теглене е достатъчна, за да отговори на нуждите на един инструмент за видеоконферентни разговори.

 1. СИГУРНОСТ

За осигуряването на сигурна среда е необходимо въвеждането на стриктни протоколи за сигурност за предаване и съхраняване на данни.

Съображения

Изберете безжични продукти с вградени функции за сигурност, например криптиране и последните стандарти за сигурност DECT. Слушалките с шумоизолиращи микрофони помагат за ограничаване на предаването на странични лични разговори.

 1. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Единните комуникации по определение създават необходимост от внедряване на множество софтуерни, хардуерни и мрежови технологии. Гарантирането на съвместимостта  между тези технологии може да с окаже сериозно предизвикателство.

Съображения:

Международният консорциум за мултимедийни телекомуникации предоставя на индустрията насоки за внедряване, като например най-добри практики за оперативна съвместимост и предварително тестване.

 1. ХОСТИНГ, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

За максимално увеличаване на продължителността на работа, универсален достъп и лесно въвеждане в експлоатация все повече компании избират управлявани услуги и хостинг за по-добра гъвкавост и мащабируемост.

Съображения:

Аутсорсингът помага за осигуряване на по-високо качество на ИТ чрез предлагане на услуги като непрекъснато обслужване на клиенти, гарантира продължителност на работа и обучение при необходимост. 

 Разгледайте нашите предложения за видеоконферентни системи от водещи производители ТУК.

 Разгледайте нашите предложения за аудиоконферентни системи от водещи производители ТУК.

 Разгледайте нашите предложения за профисионални офис и Call Center слушалки от водещи производители ТУК.

Бил Гейтс Бил Гейтс

Very interesting and in-depth article. Admiralty!!!
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки