02 427 66 99
 за поръчки и консултации
Всички категории
Каква е разликата между VoIP и IP телефония

22.06.2022 11:42:12

Каква е разликата между VoIP и IP телефония

Комуникацията по света расте с огромни темпове както в домашна, така и бизнес среда. Една от причините е наличието на все повече технологии и начини за лесна и бърза комуникация.

Например сред бизнеса набира популярност IP телефонията. Тя позволява да се намалят разходите, да подобрят качеството и обслужването както на служителите, така и на клиентите.

Домашните потребители пък увеличават интереса си към VoIP услугите. Те също предлагат по-ниски разходи, по-добро качество на разговорите и възможност за по-евтина комуникация с приятели, които са на другия край на света.

Термините VoIP и IP телефония често се използват за едно и също нещо. Означават ли наистина една и съща технология или има разлики?

Както често се оказва, отговорът е „да“ и „не“. От чисто практическа гледна точка, двете технологии извършват едно и също – осигуряват телефонни разговори. Именно затова мнозина възприемат двата термина еднозначно. От техническа гледна точка обаче имат значителни разлики и затова не трябва да бъдат използвани с едно значение, тъй като може да доведе до сериозни обърквания сред техниците.

IP телефония


Накратко, IP телефонията е процес на прилагането на дигитални технологии към комуникационни системи, за да може да се използва хардуер и софтуер за осъществяването на разговори по интернет. VOIP описва възможността да се добавят гласови и други функции към приложения и за различни цели. Например евтини или безплатни разговори по интернет, вместо да се използва телефонна централа.

IP телефонията описва цялата бизнес концепция и е цялостно решение за дигитална комуникация. То започва с определянето на нуждата на дадения бизнес и след това на тази база се определя хардуерът и софтуерът, които ще са нужни за реализиране на решението. Някои описват IP телефонията като процес за използване на интернет протоколи за комуникация през дигитални мрежи. VoIP е със сходно описание, но реално е осигуряването на лесни за потребителите функции, които да улеснят процеса.

 

VoIP


VoIP е базиран на стандарти протокол, който осигурява трансфера на гласов трафик в дигитална среда. Мрежата може да бъде частна за вътрешни комуникации. А ако се добави и интернет връзка, може да се използва и за разговори на дълги разстояния по целия свят. Именно затова VoIP може да бъде смятан като подвариант на IP телефонията. 

Най-честата имплементация на VoIP в домашни условия е използването на умни устройства за приложения като Skype и WhatsApp. Те предлагат безплатни (и платени) гласови разговори, като са алтернатива на традиционните телефонни системи и мобилната телефония.

Достъпът до интернет WiFi става все по-разпространен на много повече места, включително публични. Някои общини вече предлагат и безплатен WiFi на основните си площади. Затова VoIP има шанс да стане сериозен конкурент на традиционната телефония.

Друга важна разлика е, че IP телефонията има предвид цялата инфраструктура, която е нужна за дигитална комуникация. VoIP е само протокол за комуникация.

 

Какво е нужно за използването на IP телефония и VoIP?


IP телефонията покрива много повече неща от просто гласова комуникация и телефонно оборудване. В нея влизат и самите VoIP телефони и протоколът. Затова изискванията за внедряване са различни.

Както вече дискутирахме, IP телефонията е процесът по дигитализиране на мрежа за комуникации. Както всеки друг бизнес проект, това изисква първо дефиниране на целите и очакванията от дигиталната телефония. Ако не го направите, няма да знаете дали проектът е бил успешен или не.

Най-честите причини са намаляване на разходите, тъй като дигиталната система може да премахне нужната от прехвърляне на разговорите през различни места, улеснява вътрешната мрежа и премахва международните такси. Също така се намаляват разходите за път. Технологията помага и за подобряване на имиджа на компанията, защото може да създаде впечатление за наличие на местни офиси. Може да се предложат локални номера за връзка, а разговорът реално да се извърши с международен център без това да оскъпява услугата за клиента и за компанията.

Следващата стъпка е да се определи, избере и внедри нужната инфраструктура. Това включва мрежово оборудване, дигитална централа  и др. За по-малките компании подходящо решение често е да се избере аутсорсинг на услугата или дигитален хостинг.

За VoIP имплементация, изискванията са по-малки. Просто трябва да се изтегли и инсталира нужното приложение на умно устройство или компютър и да има интернет връзка.

Именно затова има значителна разлика между IP телефония и VoIP. Макар и тези разлики често да са от значение най-вече за ИТ експертите. За обикновените хора термините са еднакви и най-вероятно още дълго време ще бъдат взаимозаменяеми.


Диджитал Бокс разполага с разнообразна гама от лесни за използване IP/Voip телефони :

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Статии

Продукти за бизнеса и интересни статии от Digital Box

Каква е разликата между VoIP и IP телефония

Каква е разликата между VoIP и IP телефония

Комуникацията по света расте с огромни темпове както в домашна, така и бизнес среда. Комуникацията по света расте с огромни темпове както в домашна, така и бизнес среда. 2022-06-22T14:42:55+03:00 Каква е разликата между VoIP и IP телефония

<p></p> <p>Комуникацията по света расте с огромни темпове както в домашна, така и бизнес среда. Една от причините е наличието на все повече технологии и начини за лесна и бърза комуникация.</p> <p>Например сред бизнеса набира популярност <span>IP </span>телефонията. Тя позволява да се намалят разходите, да подобрят качеството и обслужването както на служителите, така и на клиентите.</p> <p>Домашните потребители пък увеличават интереса си към <span>VoIP </span>услугите. Те също предлагат по-ниски разходи, по-добро качество на разговорите и възможност за по-евтина комуникация с приятели, които са на другия край на света.</p> <p>Термините <span>VoIP </span>и <span>IP </span>телефония често се използват за едно и също нещо. Означават ли наистина една и съща технология или има разлики?</p> <p>Както често се оказва, отговорът е &bdquo;да&ldquo; и &bdquo;не&ldquo;. От чисто практическа гледна точка, двете технологии извършват едно и също &ndash; осигуряват телефонни разговори. Именно затова мнозина възприемат двата термина еднозначно. От техническа гледна точка обаче имат значителни разлики и затова не трябва да бъдат използвани с едно значение, тъй като може да доведе до сериозни обърквания сред техниците.</p> <p></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>IP телефония<br /><br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11703/files/image/picture2.jpg" width="639" height="427" /><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong></strong></span></p> <p>Накратко, <span>IP </span>телефонията е процес на прилагането на дигитални технологии към комуникационни системи, за да може да се използва хардуер и софтуер за осъществяването на разговори по интернет. <span>VOIP </span>описва възможността да се добавят гласови и други функции към приложения и за различни цели. Например евтини или безплатни разговори по интернет, вместо да се използва телефонна централа.</p> <p><span>IP </span>телефонията описва цялата бизнес концепция и е цялостно решение за дигитална комуникация. То започва с определянето на нуждата на дадения бизнес и след това на тази база се определя хардуерът и софтуерът, които ще са нужни за реализиране на решението. Някои описват <span>IP </span>телефонията като процес за използване на интернет протоколи за комуникация през дигитални мрежи. <span>VoIP </span>е със сходно описание, но реално е осигуряването на лесни за потребителите функции, които да улеснят процеса.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>VoIP<br /><br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11703/files/image/evolutionofvoip.jpg" width="658" height="329" /><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong></strong></span></p> <p><span>VoIP </span>е базиран на стандарти протокол, който осигурява трансфера на гласов трафик в дигитална среда. Мрежата може да бъде частна за вътрешни комуникации. А ако се добави и интернет връзка, може да се използва и за разговори на дълги разстояния по целия свят. Именно затова <span>VoIP </span>може да бъде смятан като подвариант на <span>IP </span>телефонията.&nbsp;</p> <p>Най-честата имплементация на <span>VoIP </span>в домашни условия е използването на умни устройства за приложения като <span>Skype </span>и <span>WhatsApp. </span>Те предлагат безплатни (и платени) гласови разговори, като са алтернатива на традиционните телефонни системи и мобилната телефония.</p> <p>Достъпът до интернет <span>WiFi </span>става все по-разпространен на много повече места, включително публични. Някои общини вече предлагат и безплатен <span>WiFi </span>на основните си площади. Затова <span>VoIP </span>има шанс да стане сериозен конкурент на традиционната телефония.</p> <p>Друга важна разлика е, че <span>IP </span>телефонията има предвид цялата инфраструктура, която е нужна за дигитална комуникация. <span>VoIP </span>е само протокол за комуникация.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Какво е нужно за използването на IP телефония и VoIP?<br /><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11703/files/image/voip-ps.jpg" width="653" height="435" /><br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong></strong></span></p> <p><span>IP </span>телефонията покрива много повече неща от просто гласова комуникация и телефонно оборудване. В нея влизат и самите <span>VoIP </span>телефони и протоколът. Затова изискванията за внедряване са различни.</p> <p>Както вече дискутирахме, <span>IP </span>телефонията е процесът по дигитализиране на мрежа за комуникации. Както всеки друг бизнес проект, това изисква първо дефиниране на целите и очакванията от дигиталната телефония. Ако не го направите, няма да знаете дали проектът е бил успешен или не.</p> <p>Най-честите причини са намаляване на разходите, тъй като дигиталната система може да премахне нужната от прехвърляне на разговорите през различни места, улеснява вътрешната мрежа и премахва международните такси. Също така се намаляват разходите за път. Технологията помага и за подобряване на имиджа на компанията, защото може да създаде впечатление за наличие на местни офиси. Може да се предложат локални номера за връзка, а разговорът реално да се извърши с международен център без това да оскъпява услугата за клиента и за компанията.</p> <p>Следващата стъпка е да се определи, избере и внедри нужната инфраструктура. Това включва мрежово оборудване, дигитална централа&nbsp; и др. За по-малките компании подходящо решение често е да се избере аутсорсинг на услугата или дигитален хостинг.</p> <p>За <span>VoIP </span>имплементация, изискванията са по-малки. Просто трябва да се изтегли и инсталира нужното приложение на умно устройство или компютър и да има интернет връзка.</p> <p>Именно затова има значителна разлика между <a href="https://digitalbox.bg/category/ofis-telefoni"><span>IP </span></a>телефония и <a href="https://digitalbox.bg/category/ofis-telefoni"><span>VoIP</span></a>. Макар и тези разлики често да са от значение най-вече за ИТ експертите. За обикновените хора термините са еднакви и най-вероятно още дълго време ще бъдат взаимозаменяеми.<br /><br /><br /></p> <p class="text-aligncenter"><strong>Диджитал Бокс&nbsp;разполага с разнообразна&nbsp;гама от лесни за използване IP/Voip телефони :</strong></p> <p><a href="https://digitalbox.bg/category/ofis-telefoni"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/11703/files/image/kup.jpg" width="143" height="33" class="aligncenter" /></a></p>

,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки